Jaaroverzicht 2023

Stichting Lunterse steun voor herstel kerkelijk gebouw in Roemenië
01.01.202201.01.2023
Financieel verslag exploitatiet/m 31.12.2022t/m 31.12.2023
Opbrengsten
giften61452452,74
giften met bestemming1324,98294,64
Totale opbrengsten7469,9 10747,38
Kosten
Bankkosten119,35186,84
Verzekeringen283,67283,67
Reiskosten2529,979506,96
Bouwmaterialen4285,991895,41
Transportkosten
Kosten website73,1290,11
Terugbetaling leningen05492
Totale kosten7292,1 17454,99
Saldo177,8-6707,61 
Balans 31.12.2022Balans 31.12.2023
ActiefPassiefActiefPassief
    
Rabobank rek. courant6707,61 
Lening6000  0
nog te betalen bankkosten 9,95 0
    
Bestemmingsreserve 697,66 0
Balanstotalen6707,616707,6100

Reacties zijn gesloten.