Bestuur

Voorzitter
Gert van den Top
Wilhelminastraat 38
3771 AR  Barneveld
06- 22859375

Secretaris
Alinde Schreur- van Veldhuizen
Hermelijnlaan 50
6741 BX Lunteren
aschreur@solcon.nl

Penningmeester
Martien van den Berg
Lage Valkseweg 155
6741 GC Lunteren

Algemeen bestuurslid
Henk Budding
Ds. Liesseliuslaan 10
6741DZLunteren

Algemeen bestuurslid
Cor Simons
Klarinetsingel 162
3335 DE Zwijndrecht

Adviseurs van het bestuur van de stichting
Het bestuur benoemt voor de uitvoering van het beleid t.a.v. de doelstellingen adviseurs en wel voor specifieke taken. Na goedkeuring door het bestuur kunnen adviseurs binnen door het bestuur te bepalen grenzen taken (laten) uitvoeren.

Adviseurs
Onze adviseurs in Roemenië:

Predikant van Parochia Reformata Noszoly en andere kerkdorpen
• Ds Tibor Orban,

Curator (voorzitter kerkenraad) in Noszoly
• Francisc Boiti

Contacten in Roemenië:
• Eniko Orban , Gherla
• Maria Boiti, Noszoly

Onze adviseurs in Nederland:
Contacten in Nederland
• Roemenië Commissie Gk/PKN, Lunteren

Welkom

Vertalingen Nederlands – Hongaars en Hongaars – Nederlands
• Zsuzsa Baanstra

Verzekeringen
• Alex van de Vendel

Website
• Jan Spelt

Reacties zijn gesloten.