Nieuwe actie

Nieuwe actie voor herstel van het kerkgebouw in Noszoly

Er is intussen onder de bezielende leiding van de Stichting Steun Kerkherstel Roemenië veel vrijwilligerswerk gedaan om de vochtoorzaak te blokkeren, een geïsoleerde vloer aan te brengen en om het oude stucwerk zowel binnen als buiten te verwijderen. De vrijwilligers kwamen, naast die uit Noszoly, doorgaans van de West-Veluwe en uit Zuid Holland. De muren zullen in de loop van dit jaar – nu zij gedroogd zijn – aan de binnen- en buitenkant worden gestuct en wel in samenwerking met Roemeense vakmensen. Deze belangrijke fase gaat – gezien de prijzige grondstoffen – een flink bedrag kosten. Voor dit bedrag zoekt de Stichting steun van sponsors. De Stichting zal de komende tijd de diaconieën van een tiental kerkelijke gemeenten van de West-Veluwe benaderen met de vraag of zij op enigerlei wijze medewerking willen verlenen aan een eenmalige sponsoractiviteit. Iedere bijdrage, hoe klein of groot ook, helpt de gemeente van Noszoly om haar kerk terug te krijgen voor de zondagse erediensten.

Reacties zijn gesloten.