Over ons

Stichting Kerkherstel Noszoly Roemenië

Stichting Kerkherstel Noszoly Roemenië houdt zich bezig met het herstel van de Protestantse kerk in het dorp Noszoly. Dit dorp ligt in de provincie Cluj in het noorden van Roemenië. Ds. Tibor Orban is de voorganger in de Hongaars Protestantse gemeente ter plaatse.  Enige jaren geleden kon de Protestante gemeente van Noszoly nog een kerkdienst houden in de kerk. Toen dit niet meer mogelijk was in verband met de grote vochtproblemen is men de erediensten in het verenigingsgebouw gaan houden.

Hoe het begon

Tijdens een kennismakingsreis, in 2010, is de wens ontstaan bij een groep enthousiaste mensen uit verschillende kerken in Lunteren en omgeving om aan het herstel van de kerk in Noszoly ( Roemenië) te willen meewerken en daarmee de broeders en zusters te ondersteunen. Een deskundige heeft zich verdiept in de bouwkundige mogelijkheden en ook zijn licht opgestoken in een andere Roemeense kerk met dezelfde problemen. Aan de hand van zijn bevindingen heeft hij een bouwkundige rapportage opgesteld en is met een groep mensen aan de slag gegaan met de oprichting van onze Stichting. De stichting werd in 2015 een feit en de website is gelanceerd. Met behulp van deze website hopen wij u op de hoogte te houden van de vorderingen.

Wens en werkzaamheden

Onze eerste stap is het aanpakken van het vochtprobleem. Het vocht trekt zich via de fundering op in de muren. We willen dit probleem aanpakken door stapje voor stapje een waterdichte laag te leggen tussen de fundering en de muur waarbij het kerkgebouw geheel intact blijft. De volgende stap is het verwijderen van de oude stuclaag aan de binnen- en buitenzijde van het gebouw. Daarna moet het een periode drogen waarna het gebouw opnieuw gestuct kan worden. Als laatste willen we ook het interieur van de kerk opknappen. Ook het dak behoeft herstel. De kerkelijke gemeente in Noszoly heeft een aanzet gegeven en hoopt deze herfst met de vernieuwing van het dak te beginnen.Ons streven is om over ongeveer 5 jaar de kerk weer aan de gemeente van Noszoly terug te geven. Uw hulp is daarbij onmisbaar! U kunt helpen door een gift te geven zodat er materialen aangeschaft kunnen worden om de kerk te renoveren.

Reacties zijn gesloten.