Het bestuur van de Stichting Kerkherstel Noszoly Roemenië

Het bestuur van de Stichting Kerkherstel Noszoly Roemenië

Eind vorig jaar is de penningmeester van de stichting overleden. Mede hierdoor zijn er binnen de stichting een aantal wijzigingen in het bestuur geweest.
Als eerste zijn er 3 nieuwe bestuursleden bijgekomen die zich in willen gaan zetten voor het herstel van de kerk in Noszoly.
Martien van den Berg (eerder secretaris) heeft de functie van penningmeester overgenomen. Hierdoor was er een vacature voor de functie van secretaris. Bertine op ’t Hof (nieuw bestuurslid) wil deze taken uit gaan voeren. Daarnaast zijn er nog twee nieuwe bestuursleden toegetreden: de heren Cor Simons en Henk Budding.

Reacties zijn gesloten.