ANBI

Naam: Stichting Lunterse steun voor herstel kerkelijk gebouw in Roemenië
• RSIN/Fiscaal nummer: 855290158
KvK-nummer: 63556863
• Contactgegevens: Stichting Kerkherstel Roemenië | Wilhelminastraat 38 | 3771 AR  Barneveld | info@steunkerkherstelroemenie.nl
• Bankrekening nummer: NL17RABO0305748211

Bestuurssamenstelling met de namen van de bestuursleden:

• Voorzitter: Gert van den Top |  Wilhelminastraat 38 | 3771 AR  Barneveld | g.vandentop2@telfort.nl | 06 22859375
• Secretaris: Alinde Schreur- van Veldhuizen  | Hermelijnlaan 50  |  6741BX Lunteren |  aschreur@solcon.nl
• Penningmeester: Martien van den Berg | Lage Valkseweg 155 | 6741 GC Lunteren
• Algemeen bestuurslid: Henk Budding | Ds. Liesseliuslaan 10 | 6741DZ Lunteren
• Algemeen bestuurslid: Cor Simons | Klarinetsingel 162 | 3335 DE Zwijndrecht

• De stichting is opgericht op 17 juni 2015
• Klik  hier voor het beleidsplan voor 2023
• Het beloningsbeleid: de bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, wel hebben ze recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
• De doelstelling: Het steunen van een kerkelijke gemeente in Roemenië bij het herstel van een kerkelijk gebouw, in het bijzonder de kerk van Noszoly
In de notariële acte en het uittreksel van de Kamer van Koophandel is het als volgt omschreven: Dit doel wordt nagestreefd door het (laten) verrichten van werkzaamheden door o.a. vrijwilligers, het verstrekken van materialen of gelden en het werven van fondsen. De stichting beoogt geen winst te maken en wenst een algemeen nut beogende instelling te zijn
• Op onze website, bij het onderdeel activiteiten, kunt u zien op welke wijze wij dit doel vorm geven
• De financiële verantwoording: klik hier voor de jaarrekening 2016
klik hier voor de jaarrekening van 2017
klik hier voor de jaarrekening van 2018
klik hier voor de jaarrekening van 2019
klik hier voor de jaarrekening van 2020
klik hier voor de jaarrekening van 2021
klik hier voor de jaarrekening van 2022

klik hier voor de jaarrekening van 2023

Reacties zijn gesloten.