Donatie

Om met het herstel van de kerk in Noszoly aan de slag te kunnen en de inwoners van Noszoly de mogelijkheid te bieden hun werk voort te zetten, is behalve maatschappelijk draagvlak en mankracht ook een gezonde financiële basis nodig. Hiervoor zoeken wij donateurs, bedrijven en particulieren, die een financieel steentje willen bijdragen.
Wilt u hieraan meewerken hopen wij uw financiële bijdrage te ontvangen op onze rekening.

Bankrekening nummer: NL17RABO0305748211
T.n.v. Stichting Lunterse steun voor herstel kerkelijk gebouw in Roemenië.

Wilt u dat uw giften aan de Stichting volledig vanaf de eerste euro, dus zonder drempelbedrag, aftrekbaar zijn, dan kunt u bij de penningmeester een formulier aanvragen om een periodieke schenking te doen.
Dit formulier moet u op verzoek van de belastingdienst kunnen tonen. Door ondertekening verklaart u minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar aan de stichting te schenken, onvoorziene omstandigheden daargelaten. De letterlijke toelichting van de Belastingdienst vind u hier. De tekst van de Belastingdienst is bindend. Wij hopen dat u een deel van de belastingvoordeel aan de Stichting wil laten toekomen en danken u daarvoor al bij voorbaat.

Reacties zijn gesloten.